Om Grönskär

I tjugo år har Grönskär hjälpt företag att utvecklas och växa. Vår vision är en fortsatt blomstrande svensk industri – en framtid vi vill vara med att skapa.

Vår vision

Vi när en vision om en fortsatt blomstrande svensk industri – och vill vara med och bygga den framtiden. Vi gör det genom att söka upp och knyta till oss gedigna svenska industriföretag och hjälpa dessa att säkra sin långsiktiga konkurrenskraft – såväl nationellt som internationellt.

Finansiell information

Antal medarbetare jan 2023

450

Omsättning (*)

1030 mkr

Resultat före avskrivningar - EBITDA (*)

198 mkr – 19,2%

Resultat efter avskrivningar - EBIT (*)

163 mkr – 15,8%

Organisk tillväxt (*)

11%

Organiskt EBITA-tillväxt (*)

64%

Balansomslutning Q1 2023

919 mkr

Soliditet Q1 2023

36%

(*) Nyckeltal baserade på helårsprognos för 2023

Miljö och kvalitet

Genom ett uttalat fokus på ständiga förbättringar – såväl inom miljöområdet som i den operativa verksamheten – skapar vi långsiktigt konkurrenskraftiga företag. Vi vet att en kvalitetssäkrad och hållbar verksamhet med prisvärda produkter är en förutsättning för framtida lönsamhet och tillväxt.

Miljö- och kvalitetscertifiering ser vi som en självklar del i bygget av välmående företag. Idag bedrivs 97 % av vår affär i verksamheter som är såväl ISO9001- som ISO14001-certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Vi på Grönskär

team
Mattias Gadd, VD, Grundare

mattias.gadd@gronskar.se

070-346 22 16

team
Jonas Nyman, Ordförande, Grundare

jonas.nyman@gronskar.se

070-896 15 00

team
Maria Cakste, CFO, Partner

maria.cakste@gronskar.se

070-852 02 03

team
Anders Ekby, VD Gysinge, Grundare

anders.ekby@gronskar.se

070-810 74 57

team
Michael Nyman, Bolagsjurist, Partner

michael.nyman@gronskar.se

070-838 82 08

team
Nils Nyman, Grundare

nils.nyman@gronskar.se

070-607 39 39

team
Christoffer Lidén, Affärsutvecklare

christoffer.liden@gronskar.se

0700-42 23 40