Sök
Stäng denna sökruta.

Hållbarhet

Miljö och kvalitet

Genom ett uttalat fokus på ständiga förbättringar – såväl inom miljöområdet som i den operativa verksamheten – skapar vi långsiktigt konkurrenskraftiga företag. Vi vet att en kvalitetssäkrad och hållbar verksamhet med prisvärda produkter är en förutsättning för framtida lönsamhet och tillväxt.

Miljö- och kvalitetscertifiering ser vi som en självklar del i bygget av välmående företag. Idag bedrivs 97 % av vår affär i verksamheter som är såväl ISO9001- som ISO14001-certifierade.

Uppförandekod

Grönskär Gruppen har beslutat om ett antal styrande dokument där uppförandekoden ämnar att säkerställa att lagar och regler följs samt att värderingar och önskade affärsmetoder kommuniceras och följs genom hela organisationen.

Visselblåsning

Grönskär som företagsgrupp strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Du har en viktig roll för att vi ska lyckas.

Vår visselblåsartjänst är ett ”early warning system” för att minska risker. Den är viktig för att värna god bolagsstyrning och bevara kundernas och allmänhetens förtroende för oss. Visselblåsartjänsten kan användas för att varna om allvarliga risker för oegentligheter som kan påverka människor, vår organisation, samhället eller miljön. Din rapport kan innehålla information om brottslighet, oegentligheter och överträdelser eller andra handlingar som bryter mot EU:s eller nationell lagstiftning i en arbetsrelaterad kontext. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Läs även

Om Grönskär

I tjugo år har Grönskär hjälpt företag att utvecklas och växa. Vår vision är en fortsatt blomstrande svensk industri – en framtid vi vill vara med att skapa.

Vi på Grönskär

Möt vårt operativa team, vår styrelse och våra övriga partners.

Våra bolag

Alla våra bolag styr sin egen affär, oberoende av varandra. Strategiska investeringar och tilläggsförvärv initieras utifrån behov och affärsplaner.
Rulla till toppen