Nyheter

Års- och hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2022

Per den 27 juni 2023 har stämman fastställt års- och hållbarhetsredovisningen för Grönskärs verksamhetsår 2022. Årets omsättning blev till 737...

Årsredovisning 2021

Styrelsen och verkställande direktören för Grönskär Gruppen AB, org.nr. 556894–6163, avger härmed redovisning för koncernen och moderbolaget för räkenskapsår 2021....

Rulla till toppen