Sök
Stäng denna sökruta.

Nyheter

Kvartalsrapport för första kvartalet 2024

Efter ett relativt svagt avslut på 2023 kan vi presentera ett starkt första kvartal 2024, med fortsatt goda utsikter för...

Års- och hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2022

Per den 27 juni 2023 har stämman fastställt års- och hållbarhetsredovisningen för Grönskärs verksamhetsår 2022. Årets omsättning blev till 737...

Årsredovisning 2021

Styrelsen och verkställande direktören för Grönskär Gruppen AB, org.nr. 556894–6163, avger härmed redovisning för koncernen och moderbolaget för räkenskapsår 2021....

Rulla till toppen