Grönskär

Vi är en privatägd industrikoncern som brinner för svensk industris långsiktiga utveckling. I tjugo år har vi hjälpt våra samarbetspartners att nå vårt överordnade mål – organisk tillväxt.